» Tìm kiếm:

Andrey Yushchenko

Con trai tong thong Ukraina vo bo nho Cach mang Cam Con trai tổng thống Ukraina vớ bở nhờ Cách mạng Cam

Biểu tượng của cuộc Cách mạng Cam đã được đăng ký thành thương hiệu độc quyền của cậu cả nhà Yushchenko, Andrey 19 tuổi. Từ cuối năm ngoái,..