» Tìm kiếm:

Andrew Wbeelsoi

Firefox ngay cang mat an toan Firefox ngày càng mất an toàn

Hai hacker Spiegelmock và Wbeelsoi tuyên bố đã phát hiện ra một lỗi bảo mật Javascript nghiêm trọng trong trình duyệt mã nguồn mở Firefox...

Firefox cung bi loi zero day Firefox cũng bị lỗi zero-day

Firefox cũng không thoát được lỗi zero-day. Đó là kết luận của hai hacker, Mischa Spiegelmock và Andrew Wbeelsoi, khi họ khảo sát cách thức..