» Tìm kiếm:

Andrei Yushchenko

Con trai tong thong Ukraine bi phat 3 USD Con trai tổng thống Ukraine bị phạt... 3 USD

Đó là kết quả từ loạt bài trên báo Sự Thật Ukraine về lối sống xa hoa, chuộng tốc độ của Andrei Yushchenko (ảnh), con trai Tổng thống..