» Tìm kiếm:

Amitav Ghosh

Trien vong sach van hoc o An Do Triển vọng sách văn học ở Ấn Độ

Nhà văn Amitav Ghosh - sinh năm 1956, tiểu thuyết gia nổi tiếng của Ấn Độ với những tác phẩm The Cricle of Reason (Vòng tròn lý trí), The..