Ngan hang lon nhat Trung Quoc ban co phan cho phuong Tay Ngân hàng lớn nhất Trung Quốc bán cổ phần cho phương Tây

Ba đại gia tài chính phương Tây là Goldman Sachs, Allianz AG và American Express chuẩn bị mua 10% cổ phần từ Ngân hàng Công thương Trung..