» Tìm kiếm:

Algeria Mohamed Harbi

Chien thang Dien Bien Phu co y nghia quan trong doi voi cac nuoc thuoc the gioi thu ba Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thuộc thế giới thứ ba

Nhà sử học Algeria Mohamed Harbi khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ lớn lao cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc..