» Tìm kiếm:

Alfredo Castillo

Ecuador Bo truong noi vu de don tu chuc Ecuador: Bộ trưởng nội vụ đệ đơn từ chức

Bộ trưởng nội vụ của Ecuador - Alfredo Castillo - đã đệ đơn từ chức khi tình trạng bạo loạn liên tục diễn ra trên toàn quốc sau khi nước..