» Tìm kiếm:

Aleksandr Pychuskin

Ten sat nhan hang loat o Nga Tên sát nhân hàng loạt ở Nga

Sau gần một năm dùng các phép thử với Aleksandr Pychuskin (33 tuổi), mới đây Viện Tâm lý Serbsky ở Matxcơva khẳng định hắn là kẻ chịu trách..