» Tìm kiếm:

Alcon Pharmaceuticals Ltd

Nguoi VN dong thue thu nhap cao nhat 2 87 ti dong Người VN đóng thuế thu nhập cao nhất: 2,87 tỉ đồng

Đó là bà Lê Thị Minh Hòa, Văn phòng đại diện hãng dược phẩm Alcon Pharmaceuticals Ltd tại TPHCM. Quy định về thuế thu nhập hiện hành tạo ra..

Nguoi nop thue thu nhap ca nhan cao nhat 2 87 ty dong Người nộp thuế thu nhập cá nhân cao nhất: 2,87 tỷ đồng

Đó là bà Lê Thị Minh Hòa, Văn phòng đại diện Hãng dược phẩm Alcon Pharmaceuticals Ltd tại TP HCM. Với số tiền 2,87 tỷ đồng năm 2006, bà Hòa..