» Tìm kiếm:

Alana Gakeloeva

De nhat phu nhan Gruzia bo nha vi co thu ky cua chong Đệ nhất phu nhân Gruzia bỏ nhà vì cô thư ký của chồng?

Theo nguồn tin của báo chí, đệ nhất phu nhân Sandra đùng đùng bỏ nhà ra đi vì cô thư ký báo chí, "kiêm" tình nhân của chồng là Alana..