Ve hai tac gia Alries va Jack Trout Về hai tác giả Alries và Jack Trout

Al Ries là một trong những nhà chiến lược marketing nổi tiếng khắp thế giới. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều quyển sách bán chạy..

Nghe PR Ranh gioi ban sach Nghề PR: Ranh giới “bẩn - sạch”

Tuyên ngôn “Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi” bắt đầu từ Al Ries và Laura Ries đã thực sự gây lên “cơn địa chấn” về nghề PR (public..

BBF ban ve vai tro PR trong xay dung thuong hieu BBF bàn về vai trò PR trong xây dựng thương hiệu

Để có thể hiểu rõ hơn câu phát biểu của Al Ries “quảng cáo là duy trì, PR là xây dựng thương hiệu” (Advertising is brand maintenance...

Nghe PR Ranh gioi ban sach Nghề PR: Ranh giới “bẩn - sạch”

Tuyên ngôn “Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi” bắt đầu từ Al Ries và Laura Ries đã thực sự gây lên “cơn địa chấn” về nghề PR (public..

Nghe PR Ranh gioi ban sach Nghề PR: Ranh giới "bẩn, sạch"

Tuyên ngôn “Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi” bắt đầu từ Al Ries và Laura Ries đã thực sự gây lên “cơn địa chấn” về nghề PR (public..

PR va thuong hieu PR và thương hiệu

Đó chính là chủ đề của Diễn đàn doanh nhân - thương hiệu (BBF) lần 9 do báo Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với Masso Group tổ chức vào ngày..