Thu ky cong ty luat lam them cho tu ba Washington Thư ký công ty luật làm thêm cho "tú bà" Washington

Nữ thư ký của một trong những công ty luật nổi tiếng Washington đã bị sa thải sau khi thú nhận cô từng bí mật làm thêm vào buổi tối cho..