» Tìm kiếm:

Afghanistan Noor Kahn Nekzad

Afghanistan Bieu tinh ram ro phan doi tranh biem hoa dao Hoi Afghanistan: Biểu tình rầm rộ phản đối tranh biếm họa đạo Hồi

Theo phát ngôn viên cảnh sát Afghanistan Noor Kahn Nekzad, hàng ngàn người đã tuần hành qua nhiều địa điểm thuộc Herat trên đường tới sân..