» Tìm kiếm:

Advanced Photoshop

20 hoc vien tot nghiep khoa nang cao Advanced Photoshop 20 học viên tốt nghiệp khoá nâng cao Advanced Photoshop

Ngày 18.10, Trung tâm đào tạo quốc tế KENT đã tổ chức tốt nghiệp cho 20 học viên đầu tiên tốt nghiệp khoá học nâng cao Advanced Photoshop...