» Tìm kiếm:

Active Scripting

Them mot ban va khong chinh thuc cho IE Thêm một bản vá không chính thức cho IE

Đã có thêm một hãng thứ ba khác tung ra bản vá một lỗi bảo mật nghiêm trọng trong Internet Explorer. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo..

Microsoft xac nhan loi zeroday trong Visual Studio Microsoft xác nhẫn lỗi “zero-day” trong Visual Studio

Microsoft ngày hôm qua đã xác nhận một lỗi bảo mật cực kỳ nghiêm trọng tồn tại trong Microsoft Visual Studio 2005 đã bị lợi dụng trong các..

eEye tung ra ban va loi IE eEye tung ra bản vá lỗi IE

Hãng bảo mật eEye Digital Security, ngày hôm qua, đã tung ra một bản vá lỗi dành cho Internet Explorer của Microsoft nhằm chống lại các..