Moi bat hoa trong dai gia dinh khung bo Mối bất hòa trong “đại gia đình khủng bố”

Những chiếc vòi bạch tuộc của Al Qaeda đang vươn dài ra, siết chặt Pakistan. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ tổ chức khủng bố quốc tế này cũng..

Moi bat hoa trong dai gia dinh khung bo Mối bất hòa trong “đại gia đình khủng bố”

Những chiếc vòi bạch tuộc của Al Qaeda đang vươn dài ra, siết chặt Pakistan. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ tổ chức khủng bố quốc tế này cũng..