Qatar muon dau tu vao TPH Ho Chi Minh Qatar muốn đầu tư vào TPH Hồ Chí Minh

TP - Ngày 12/3 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Abdalla Al – Hamar, Đại sứ Nhà nước Qatar tại Thái Lan.