Cac nuoc ASEAN co vi tri dac biet doi voi Viet Nam "Các nước ASEAN có vị trí đặc biệt đối với Việt Nam!"

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã khẳng định như vậy trong bài trả lời phỏng vấn các phóng..

Phat dong cuoc thi anh ASEAN 2004 Phát động cuộc thi ảnh ASEAN 2004

Ngày 11-8, Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Văn hóa -Thể thao ASEAN Việt Nam đã phát động cuộc thi ảnh ASEAN 2004, với chủ đề "Phát triển..

Phat dong thi anh ASEAN 2004 Phát động thi ảnh ASEAN 2004

Cuộc thi có chủ đề về môi trường: Phát triển cùng thiên nhiên - những thách thức về môi trường của ASEAN, do ủy ban VHTT ASEAN, Bộ VHTT..