Hoi ve AMD K6 1 Hỏi về AMD K6 (1)

Chào các anh chị. Máy em đang dùng hệ điều hành ME. Nay em muốn cài đặt Window XP. Máy em là AMD K6 , 3D proceccer , 256 Mb RAm. Em không..