Tap doan ADC KRONE gioi thieu cong nghe CopperTen Tập đoàn ADC KRONE giới thiệu công nghệ CopperTen™

ADC KRONE đã giới thiệu giải pháp CopperTen™ tại Việt Nam, cũng như giới thiệu về tập đoàn ADC KRONE mới sát nhập giữa 2 tập đoàn ADC..

ADC KRONE ho tro Viet Nam dao tao chuyen gia mang ADC KRONE hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia mạng

Học viện mạng NetPro ITI vừa tổ chức trao Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo Chuyên gia Thi công hệ thống cáp cấu trúc (ADC KRONE Master..