» Tìm kiếm:

A25 Nguyễn Thu Nga

Xu phat nhe nan in lau sach tiep tuc hoanh hanh Xử phạt nhẹ, nạn in lậu sách tiếp tục hoành hành

Sáng 24/6, tại Hội nghị chống in lậu và phát hành trái tuyến, Cục An ninh văn hoá tư tưởng A25, Bộ Công an đã công bố hàng loạt các vụ sai..