MercedesBenz A160 CDI va B200 CDI than thien moi truong Mercedes-Benz: A160 CDI và B200 CDI thân thiện môi trường

Mới đây, Viện môi trường nổi tiếng khắp thế giới Öko Trend đã trao chứng nhận Chiếc xe thân thiện với môi trường cho 2 mẫu xe của..

MercedesBenz A160 CDI va B200 CDI than thien moi truong Mercedes-Benz: A160 CDI và B200 CDI thân thiện môi trường

Mới đây, Viện môi trường nổi tiếng khắp thế giới Öko Trend đã trao chứng nhận Chiếc xe thân thiện với môi trường cho 2 mẫu xe của..

Mercedes Benz A160 CDI va B200 CDI Xe than thien voi moi truong Mercedes-Benz A160 CDI và B200 CDI: Xe thân thiện với môi trường

Hai mẫu xe A160 CDI và B200 CDI của Mercedes-Benz vừa được Viện môi trường Ôko Trend trao chứng nhận “Chiếc xe thân thiện với môi..