Khong du 2 hang can cua nam Không dự 2 hạng cân của nam

Xác định sẽ chọn thêm 3 hạng cân nữa còn khuyết của nam qua giải vô địch nam toàn quốc để chuẩn bị cho SEA Games 24, nhưng tới thời điểm..