NASA chuan bi phong tau vu tru Discovery lan thu 2 NASA chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Discovery lần thứ 2

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA, Mỹ tàu vũ trụ con thoi Discovery lần thứ 2 sẽ được phóng vào vũ trụ dự kiến từ 1-19/7 từ bệ phóng 39B..