» Tìm kiếm:

2nd Mobiles Vietnam

Hoi nghi quoc te ve Thong tin di dong lan thu 2 tai Viet Nam Hội nghị quốc tế về Thông tin di động lần thứ 2 tại Việt Nam

Hội nghị quốc tế về Thông tin di động lần thứ 2 (2nd Mobiles Vietnam 2005) sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 11 và..