Chet vi danh nhau Chết vì đánh nhau

Ngày 31.5, do mâu thuẫn cá nhân, Đào Công Tiến (30 tuổi), Trần Đặng Thái (23 tuổi) và một thanh niên (chưa rõ nhân thân) đến trước nhà số..