» Tìm kiếm:

1982CHLB Đức

Espaa 82 Italia gianh danh hieu vo dich lan thu ba España 82: Italia giành danh hiệu vô địch lần thứ ba

Giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (tên chính thức là 1982 Football World Cup - Spain / Copa del Mundo de Fútbol - España 82) là giải vô..

World Cup 1982 Italy gianh danh hieu vo dich lan thu ba World Cup 1982: Italy giành danh hiệu vô địch lần thứ ba

Giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (tên chính thức là 1982 Football World Cup - Spain / Copa del Mundo de Fútbol - Espana 82) là giải vô..