» Tìm kiếm:

18h00 20h45

Ke hoach phat song Tiger Cup 2004 Kế hoạch phát sóng Tiger Cup 2004

Đài THVN đã lên kế hoạch phát sóng 27 trận đấu tại Tiger Cup 2004. Trong số 8 trận đấu được truyền trực tiếp có 4 trận đấu của ĐTVN, 2 trận..