» Tìm kiếm:

18 tháng 08

Juventus Con nuoc con tat Juventus: Còn nước còn tát

Uỷ ban Olympic Italia (CONI) sẽ nhận đơn kháng án của CLB Juventus vào ngày 18 tháng 08 khi đội bóng này cho rằng hình phạt mà toà án thể..