» Tìm kiếm:

11B3 Trường THPT Sông Công

Thai Nguyen Cong an phuong lam gay tay mot hoc sinh Thái Nguyên: Công an phường làm gãy tay một học sinh

Trong dịp cắm trại kỷ niệm ngày Nhà giáo VN đêm 18 rạng ngày 19.11.2006, em Nguyễn Xuân Tùng - học sinh lớp 11B3 Trường THPT Sông Công - bị..

Cong an phuong be gay tay hoc sinh Công an phường bẻ gãy tay học sinh

Trong dịp cắm trại kỷ niệm ngày Nhà giáo VN đêm 18, rạng ngày 19/11/2006, em Nguyễn Xuân Tùng - học sinh lớp 11B3 Trường THPT Sông Công -..