» Tìm kiếm:

10GB Ethernet

Hoan thanh mang 10GB Ethernet dai nhat the gioi Hoàn thành mạng 10GB Ethernet dài nhất thế giới

Một nhóm các nhà khoa học vừa xây dựng thành công đường mạng 10 Gigabit Ethernet dài nhất thế giới. Đường mạng dài 18.500km nối liền giữa..