» Tìm kiếm:

ở dạng bảng

Can co quy chuan cho viec ke don Cần có quy chuẩn cho việc kê đơn

Ngành y tế cần có một quy chuẩn về mẫu đơn thuốc, cụ thể là ở dạng bảng biểu, áp dụng cho tất cả các bệnh viện, phòng khám. Quy định này sẽ..