» Tìm kiếm:

Ở Langental

Tap but Yen tinh Langental Tạp bút: Yên tĩnh Langental

Langental là một làng nhỏ nằm trong thung lũng, bốn bề là núi và rừng. Làng vẻn vẹn khoảng 400 dân, hơn một nửa số đó là người già. Mẹ bạn..