Nhin nguoi lai ngam Nhìn người lại ngẫm…

Ở Indo, sân tập bị kêu trời thì ở đâu đó cũng có đến 2 sân tập nhưng không bố trí, lại bắt các đội dắt díu nhau về tập ở cái sân cũ mèm,..