» Tìm kiếm:

Ấn Ðộ Atal Behari Vajpayee

Tong Bi Thu Nong Duc Manh tham An Do Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh thăm Ấn Độ

Sáng 29/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh đã lên đường đi thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn..