» Tìm kiếm:

điện thoại có ảnh

Thuc hu anh huong cua song dien thoai di dong Thực - hư ảnh hưởng của sóng điện thoại di động

Sóng điện thoại có ảnh hưởng tới sức khoẻ hay không? Đó là một câu hỏi đã được đặt ra từ lâu. Tại Hà Nội và Hà Tây, sau nghi vấn về hiểm..