» Tìm kiếm:

điểm xuân phân

Nguoi co dai o Ailen la nhung nha thien van Người cổ đại ở Ailen là những nhà thiên văn?

Người dân sống ở Ailen vào thời kỳ đồ đá dường như đã xây dựng các nấm mồ dựa trên hiểu biết chi tiết về cơ chế di chuyển của mặt trời..