» Tìm kiếm:

điểm quan trắc

Da Nang 2 diem quan trac tu dong canh bao giao thong Đà Nẵng: 2 điểm quan trắc tự động cảnh báo giao thông

Đà Nẵng vừa ký với Tây Ban Nha dự án ODA lắp 20 camera quan sát giao thông và xây dựng 2 điểm quan trắc tự động cảnh báo giao thông.

Cung co lai he thong quan trac moi truong Củng cố lại hệ thống quan trắc môi trường

Sau 10 năm triển khai, cả nước có gần 300 điểm quan trắc môi trường. Nhưng, từ hạ tầng kỹ thuật đến công tác quan trắc còn bất cập và yếu..