» Tìm kiếm:

điểm bão hòa

Chien tranh chi tac dong gian tiep toi nen kinh te My Chiến tranh chỉ tác động gián tiếp tới nền kinh tế Mỹ

Hiện nay Mỹ đang đứng ở trình độ phát triển rất cao và thường đạt đến điểm bão hòa vào cuối chu kỳ. Sự bão hòa cần phải được chấm dứt, nếu..

Thi truong MP3 se bao hoa trong nam 2005 Thị trường MP3 sẽ bão hòa trong năm 2005

Số lượng các máy nghe nhạc MP3 được bán ra sẽ đạt tới điểm bão hòa thị trường trong năm nay, một công ty nghiên cứu thị trường đã đưa tính..