» Tìm kiếm:

điều kiện chi trả

Vu tai bien sau tiem ngua vac xin phong benh dai Kien nghi ngung su dung vac xin san xuat tu MNC Vụ tai biến sau tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh dại: Kiến nghị ngưng sử dụng vắc-xin sản xuất từ MNC

Theo PGS. TS Đinh Kim Xuyến, Phó chủ nhiệm thường trực Dự án phòng chống bệnh dại (PCBD) - Bộ Y tế, tại VN, vắc xin phòng bệnh dại sản xuất..