» Tìm kiếm:

đai truyền động

Bao duong chung cho xe Bảo dưỡng chung cho xe

Thay dầu sau 5.000 km, rửa xe mỗi tuần một lần. Kiểm tra dây đai truyền động và thay mới sau 80.000 km. Cẩn thận khi mang đồ lên xe là một..