» Tìm kiếm:

độc quyền tự nhiên

Dien han che doc quyen hinh thanh thi truong canh tranh Điện: hạn chế độc quyền, hình thành thị trường cạnh tranh

“Điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt với đặc thù là sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, các hoạt động điện lực có mối quan hệ chặt..

Cho tien bien gioi Chợ tiền biên giới

Thật ra, chợ tiền Lạng Sơn chỉ là một dãy nhà mé phải đường Lê Lợi, chủ yếu là hai căn số 10 và 12 do các thành viên hùn tiền thuê. Chợ mua..

Nganh dien can co lo trinh giam chi phi Ngành điện cần có lộ trình giảm chi phí

Ngành điện chỉ có 2 phương án, một là xoá bỏ độc quyền của ngành tạo điều kiện để nhiều thành phần tham gia, hai là nếu vẫn giữ nguyên độc..