» Tìm kiếm:

độ đảm bảo

Dien kinh khong thi dau tai san Thong Nhat Điền kinh không thi đấu tại sân Thống Nhất

Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc đã quyết định môn điền kinh sẽ không thi đấu tại sân Thống Nhất trong tháng 9 do sân này chuẩn bị để cải..