» Tìm kiếm:

đổ quạu

An gi cho botquau Ăn gì cho bớt...quạu?!

Đúng ra không nên ăn gì khi đang quạu vì nếu không sặc cũng... nghẹn! Nhưng nên ăn món chi, hay không nên ăn gì khi đã bình tâm để bớt quạu..

Grammy 2007 Co lap lai nhung bat ngo de gay do quau Grammy 2007: Có lặp lại những bất ngờ dễ gây đổ quạu?

Đề cử Grammy 2007 đã được công bố, gió bắt đầu thổi nhưng hướng nào thì vẫn còn là suy đoán.

Natalie Portman Do quau xia paparazzi Natalie Portman: Đổ quạu xỉa paparazzi

Người đẹp Natalie Portman vừa bị mấy tay săn ảnh bắt quả tớm đi chơi đêm ở Buenos Aires.