» Tìm kiếm:

định luật newton

Nhung sai lam trong phim kinh di Những sai lầm trong phim kinh dị

Cứ theo định luật Newton thì hình tượng các con ma sẽ phải xây dựng lại hết, một nhà vật lý - người đã sử dụng toán học và lý học để tìm ra..