» Tìm kiếm:

đặt nhan đề

Nen cho hoa binh "Nến cho hòa bình"

Nhằm kêu gọi hòa bình trong cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Đông Timor, nghệ sĩ người Úc Jorge Pujol đã thực hiện tác phẩm sắp đặt..