» Tìm kiếm:

đầu môi chót lưỡi

Dau xot The Cong Đau xót Thể Công

Rất nhiều người đang thương xót cho một tượng đài bóng đá đang dần đi vào cõi chết bởi sự vô tâm của những người hữu trách. Những lời tung..

Moi truong toan cau Gioi han cua su tang truong Môi trường toàn cầu: Giới hạn của sự tăng trưởng

Tất cả các nền kinh tế đều e sợ những giới hạn, khi mà thuật ngữ “tăng trưởng GDP” luôn ở trên đầu môi chót lưỡi của các nhà hoạch định..