» Tìm kiếm:

đưa ra hỗ trợ

Khoang cach so giua thanh thi va nong thon dang thu hep Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn đang thu hẹp

Ngày càng nhiều dự án CNTT được các tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước đưa ra hỗ trợ cộng đồng. Nhờ đó, những khu vực nông thôn và vùng..