» Tìm kiếm:

đường nét đứt

Nhieu ban tin du bao huong di bao so 6 co sai so qua lon Nhiều bản tin dự báo hướng đi bão số 6 có sai số quá lớn

>>>Bão có khả năng suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới >>>Bão số 6 suy yếu và chuyển hướng >>>Bão số 6 mạnh trên cấp 12 và di chuyển phức tạp..