» Tìm kiếm:

đánh đắm tàu

Sang som ngay hom sau Sáng sớm ngày hôm sau...

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh..